รายละเอียดหนังสือ

คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย
คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย
ผู้แต่ง
: -
ผู้แปล
: -
วันที่เผยแพร่
: 22 ธันวาคม 2566
หน่วยงานผู้จัดพิมพ์
ISBN
: 978-616-283-706-7
จำนวนหน้า
: 176 หน้า
ขนาด (ก x ย x ส)
: -
น้ำหนัก
: 470 กรัม

หนังสือ “คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย” มุ่งวิเคราะห์และทำความเข้าใจเชิงวิชาการเกี่ยวกับคติเรื่องราชา (Rājā) ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ดำรงอยู่และส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งให้กับวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ มาอย่างยาวนานทั้งในด้านโบราณราชประเพณี การเมืองการปกครอง สังคม และศิลปวัฒนธรรม แม้คติเรื่องราชาจะเป็นอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณทั้งคติฝ่ายพุทธศาสนาและคติฝ่ายพราหมณ์ - ฮินดู ทว่า เมื่อชนชั้นปกครองของไทยในอดีตได้เลือกปรับแนวความคิดดังกล่าวให้สอดรับกับปัจจัยและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ในสังคมขณะนั้น กระทั่งเมื่อเวลาผ่านไป คติเรื่องราชาจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ การศึกษาค้นคว้าใน “คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย” วิเคราะห์ผ่านกรอบความคิด 3 ประการคือ 1.มโนทัศน์เรื่องธรรมราชา 2.มโนทัศน์เรื่องจักรพรรดิราช และ 3.มโนทัศน์เรื่องเทวราชาหรือสมมติเทวราช ซึ่งมโนทัศน์ทั้งสามนี้ปรากฎอยู่ในการปกครองและราชประเพณีของไทยบนพื้นฐานของคติเรื่องราชาในสมัยโบราณมาโดยตลอด และสะท้อนถึงพลวัตและพัฒนาการของคติเรื่องราชาตามแต่เงื่อนไขทางสังคมการเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ของยุคสมัย อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่า คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทยนั้นยึดโยงอยู่กับ “หลักแห่งธรรม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามคติพุทธศาสนาเถรวาทเป็นสำคัญ

คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย
ซื้อด้วยเงินสด
195.00
 บาท  

หนังสือมาใหม่

ไม่มีความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนแสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้