ติดต่อเรา

กรมศิลปากร

ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ :
- สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 0-2164-2516, 0-2164-2517 (6002)
- สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 0-2164-2510
- สำนักหอสมุดแห่งชาติ 0-2281-5449
- สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 0-2281-1599 (115), (229)
- กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0-2224-2050, 0-2224-4702
โทรสาร : 0-2281-6766
อีเมล : book_shop@finearts.go.th